Promotii

Regulament concurs “Castiga un citybreak la Milano”

1. REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Matar.ro te trimite la Milano”

1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1. Organizatorul Campaniei “Matar.ro te trimite la Milano” denumita in continuare „Campania” este Shoes Distribution S.R.L. | Matar.ro, cu sediu social in Bucuresti sector 1, str. A.D. Xenopol, nr. 3, scara A, et. 6, ap. 28, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti cu J40/1842/17.02.2014, CUI 32799632 data 18.02.2016.

2. DURATA CAMPANIEI,  ARIA DE DESFASURARE

2.1. Campania “Matar.ro te trimite la Milano” se desfasoara pe tot teritoriul Romaniei in perioada 22 februarie 2016 – 31 martie 2016 inclusiv.

3. PARTICIPANTI SI PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. La campania „Matar.ro te trimite la Milano” poate participa orice persoana fizica, inscrisa in platformele de marketing afiliat 2Parale si/sau Profishare.

3.2. Varsta minima pentru participarea la aceasta Campanie este de 18 ani impliniti in ziua inceperii Campaniei, respectiv 22 februarie 2016.

3.3. Nu pot participa la Campanie angajatii Organizatorului.

3.4. Participarea la Campanie nu este conditionata de achizitia vreunui produs.

3.5. Concursul este valabil atat pentru afiliatii din reteaua Profitshare.ro, cat si pentru cei din 2parale.ro. Asadar, vor fi selectati castigatori din ambele retele de marketing afiliat.

4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Pentru a participa la Campanie, orice persoana care indeplineste conditiile de la art. 3 din prezentul regulament, trebuie sa fie aprobat ca afiliat in campaniile  Matar.ro in perioada 22 februarie 2016 – 31 martie 2016 inclusiv, devenind astfel eligibil pentru a castiga premiul oferit de catre Organizator.

4.2. Prin inregistrarea in Campanie, participantii isi dau acordul expres pentru utilizarea datelor lor personale si respectiv a imaginii in scopuri publicitare.

5. PREMIUL

Premiile Campaniei vor fi oferite de catre Shoes Distribution S.R.L. | Matar.ro, cu sediu social in Bucuresti sector 1, str. A.D. Xenopol, nr. 3, scara A, et. 6, ap. 28, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti cu J40/1842/17.02.2014, CUI 32799632 data 18.02.2016, legal reprezentata prin Ali Matar in calitate de Director General.

5.1. Premiul Campaniei consta in:

Un sejur citybreak cu destinatia Milano, Italia, pentru 2 nopti, 3 zile pentru 2 (doua) persoane.

Premiul include urmatoarele servicii:

 Cazare cu mic dejun inclus la hotel de 3* in Milano, Italia, pentru 2 (doua) nopti, 3 (trei) zile;

 Taxe de aeroport;

 Bilet de avion Bucuresti – Milano – Bucuresti.

Nu sunt incluse:

Transferul aeroport – hotel – aeroport;

Asigurarea medicala de calatorie pentru perioada sejurului.

5.2. Premiul 2 consta intr-un sejur citybreak intr-o statiune montana din Romania aleasa de catre castigator, pentru 2 nopti, 3 zile, pentru 2 (doua) persoane.

5.3. Premiul 3 consta intr-un sejur citybreak intr-o statiune montana din Romania aleasa de catre castigator, pentru 2 nopti, 3 zile, pentru 2 (doua) persoane.

Rezervarea sejurului se va face de catre organizator  in termen de minim  30 (treizeci) zile calendaristice de la aducerea la cunostinta a castigarii premiului. Castigatorul poate beneficia de premiu numai dupa trecerea a minim 45 (patruzecisicinci) de zile de la data rezervarii.

Valoarea totala a premiului se va stabili in functie de pachetul turistic ales de catre Castigator si de perioada in care acest sejur se va desfasura. Aceasta poate avea o valoare minima de 200 (douasute) de euro si o valoare maxima de 500 (cincisute) de euro, echivalent in lei la cursul BNR din data de 31 martie 2016.

6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

6.1. Vor fi desemnati trei (3) castigatori care vor primi, in ordinea comisionanelor obtinute, premiile prezentate la punctul 5.

6.2. Castigatorii vor fi alesi in functie de numarul de comisioane obtinute.  Se vor lua in considerare toate comisioanele obtinute in perioada 22 februarie – 31 martie si procesate pana in data de 30 martie. Se vor lua in considerare toate comisioanele aprobate.

6.3. Organizatorul va contacta castigatorul prin intermediul adresei de e-mail folosite de acesta in contul 2Parale/Profitshare in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la desemnarea sa. Daca in urma transmiterii e-mail-ului, Castigatorul nu raspunde in termen de 5 (cinci) zile lucratoare, printr-un mail de confirmare sau daca refuza premiul, se va desemna alt Castigator. Noul Castigator va fi ales in aceasi maniera descrisa la punctul 6.2.

6.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu desemna castigator un participant care a obtinut conversiile aferente nerespectand regulamentul programului de afiliere Matar, publicat la adresa: http://2parale.ro / http://profitshare.ro.

6.5. Procesare 100% din comenzi – toate comisioanele obtinute din comenzi refuzate vor fi rasplatite cu 2 lei si vor fi luate in considerare la data desemnarii.

*pentru comisioanele validate cu suma de 2 lei, in urma comenzilor anulate, se vor lua in considerare doar comenzile plasate de pe un singur IP.

7. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

7.1. Castigatorul nu poate opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau alte bunuri si nici nu poate solicita modificari ale caracteristicilor premiului oferit de catre Organizator.

8. VALIDAREA CASTIGATORILOR

8.1. Validarea castigatorului se va face doar pe baza unuia dintre urmatoarele documente: carte de identitate sau buletin de identitate sau pasaport.

9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Shoes Distribution S.R.L. | Matar.ro nu este raspunzator pentru plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Shoes Distribution S.R.L. | Matar.ro este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

9.2 Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

10.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil, in mod gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant), la adresa URL: http://www.blog.matar.ro/promotii/regulament-concurs-castiga-citybreak-la-milano/

11.1. Forta majora reprezinta orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

11.2. Daca intervine o situatie de forta majora care impiedica si/sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei. Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata conform art. 1351 si urmatoarele din Codul Civil.

11.3. Daca Organizatorul invoca forta majora este obligat sa comunice participantilor Campaniei existenta acesteia in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

11.4. Cazul de forta majora va fi comunicat pe website-ul www.matar.ro.

12. INCETAREA CAMPANIEI

12.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.

13. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

13.1. Participarea la aceasta Campanie confirma acceptarea neconditionata a fiecarui participant ca datele sale cu caracter personal sa poata fi facute publice si folosite de organizator in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex. internet, afisaj stradal etc.).

13.2. Prin participarea la Campanie, participantii accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de catre Organizator sau subcontractanti ai acestora, ulterior, in cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct si/sau indirect, pentru publicarea datelor cerute de lege in cazul acordarii premiului etc.

13.3. Organizatorul poate face publice informatiile privind numele Castigatorilor prezentei Campanii si orice alte date pe care le considera necesare.

13.4. Participantilor la Campanie le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, lege care ofera persoanelor vizate dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul la opozitie.

13.5. Daca participantii nu solicita in scris altfel, acestia sunt de acord cu colectarea si utilizarea informatiilor personale de catre Organizator in modul expus in paragraful anterior.

13.6. Participantii isi pot retrage oricand acordul pentru utilizarea datelor sale personale sau pentru primirea oricarei informatii sau corespondenta, printr-o cerere intocmita in forma scrisa, transmisa la adresa Organizatorului.

14. TEMEIUL LEGAL

14.1. Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr 333/2003 – Norme metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Legea 677/2001 – privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

15. LITIGII

15.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Organizator este definitiva.

15.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

15.3. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.

15.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru atat prin intermediul website-urilor http://blog.2parale.ro/ si http://blog.profitshare.ro/, cat si prin afisare la sediile acestora.

16. CONTESTATII

16.1. Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului in termen de maxin 48 (patruzecisiopt) de ore de la primirea premiului, orice sesizare in acest sens, depusa dupa trecerea termenului de mai sus fiind considerata nula de drept. Intervalul urmator de 15 (cincisprezece) zile calendaristice este destinat solutionarii eventualelor contestatii care ar putea fi formulate conform celor mentionate anterior.

17. ALTE REGLEMENTARI

17.1. In caz de tentativa sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte indreptate impotriva si la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea participantilor la Campanie.

17.2. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea validarii unui castigator, cauzata de schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea Campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.

17.3. Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere in cazul in care Castigatorii desemnati si validati, nu beneficiaza de Premiul oferit de catre Organizator din motive care nu tin de acesta si nici de actiunile si/sau inactiunile Castigatorilor.

17.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe parcursul desfasurarii Campaniei, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel putin 24 de ore înainte de a intra în vigoare prin intermediul website-urilor http://blog.2parale.ro/ si http://blog.profitshare.ro/.

Organizatorul Campaniei

„Matar.ro te trimite la Milano”

Shoes Distribution S.R.L. | Matar.ro.

Comentarii

Leave a comment

Back To Top